Φωτογραφίες
από τις δουλειές μας.

GalleryGallery
GalleryGallery

Η αγάπη για το αυτοκίνητο και τη μοτοσικλέτα μας οδήγησε να κάνουμε ένα χώρο φροντίδας, καθαριότητας και περιποίησης στην Θέρμη Θεσσαλονίκης επί της οδού ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑ 39 (πρώην Χαλκιδικής). Σʼένα φιλικό περιβάλλον για τον πελάτη
που θα μας εμπιστευτεί το αυτοκίνητο του.


Επισκεφτείτε μας σήμερα